Stolarija INdoor | Upute za izmjeru vrata
Upute za izmjeru vrata

Prilikom izmjere za buduća vrata treba obratiti pozornost na par detalja

1. Dimenzije građevinskog otvora

Građevinski otvor koje je pripremljen za ugradnju vrata treba mjeriti na sljedeći način
A - Visina građevinskog otvora - mjeriti na tri točke te izabrati vrijednost koja je bila najniža
(Ukoliko nema gotovog poda oduzeti za debljinu buduće podloge + 0,5 cm)
B - Širina građevinskog otvora -  mjeriti na tri točke te izabrati vrijednost koja je bila najniža
C - Debljina zida - mjeriti na tri točke te izabrati vrijednost koja je bila najniža
(Ukoliko se mjeri za prostorije u koje se dodaje pločica ili slično dodati na izmjerenu debljinu)

2. Smjer otvaranja